ระบบรับสมัคร : กรมธนารักษ์
   ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรณีพิเศษ ตำแหน่งเลขานุการ ชั้น ๑ เพื่อปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ